TEADUSSTIPENDIUMID LÜHIAJALISTEKS LÄHETUSTEKS

Lühiajalised teadusstipendiumid (pr k Séjours Scientifiques de Haut Niveau, lühendina SSHN) aitavad eesti teadlastel/doktorantidel viibida lühiajaliselt mõnes prantsuse teadusasutuses.

Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa eesti ja prantsuse teaduskoostöö arengule ning tõhustada kahe riigi teadlaste vahelist suhtlust. Toetust võivad taotleda teadusuuringutega seotud inimesed, kellel on vaja külastada Prantsuse teadusasutusi uuringute läbiviimiseks või teaduskoostöö edendamiseks.
Toetatavate teaduslähetuste kestus on 15 päeva. Stipendiumiga kaetakse reisi Prantsusmaale ja elamiskulud kohapeal.

Konkurss kuulutatakse välja kaks korda aastas, tähtajad on 15. aprill ja 15. oktoober .

Taotlused tuleb saata ka postiga aadressil:

Jordi Botella
ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee
Toom-Kuninga 20, Tallinn 15185
või e-maili teel : jordi@ife.ee

Lisainfo saamiseks võtke ühendust Prantsuse Instituudi ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašeega.

Konkurss lühiajalisele teadusstipendiumile (SSHN) Prantsusmaal

15. Apr. 2017 / 15. Juuni. 2017

Kutsume eesti teadlasi kandideerima lühiajalisele teadusstipendiumile Prantsusmaale. Taotlusi saab esitada 15. aprillist 15. juunini 2017. Toetust võivad taotleda teadlased ja teadusasutustega seotud inimesed, kellel on teadusuuringute läbiviimiseks või -koostöö edendamiseks vaja külastada...

Loe edasi
Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,